Projekt #2-3 Kurs BOiL

System optymalizacji przepływów w sieciach dostaw – programowanie liniowe. Treść zadania: Odpowiedź: plan maksymalnego przepływu dla zadanej sieci wynosi f(x) = 8510.

Projekt #1 kurs BOiL

PROJEKT #1 Kurs BOiL System obliczania rozwiązania optymalnego na podstawiewyliczonego pierwszego rozwiązania bazowego. Treść zadania: Poniżej wartość funkcji celu dla pierwszego rozwiązania bazowego:Z=3×11+5×12+7×13+12×21+10×22+9×23+13×31+3×32+9×33==320+530+70+120+1010+960+130+30+9*30=1120 Wartość funkcji celu (koszty transportu) dla ostatecznego rozwiązania:Z(x11, x12, x13, x21, x22, x23, x31, x32, x33) =3×11+5×12+7×13+12×21+10×22+9×23+13×31+3×32+9×33 ==320+510+720+120+100+970+130+330+9*0 = 970 Kliknij, aby pobrać.