System optymalizacji przepływów w sieciach dostaw – programowanie liniowe.

Treść zadania:

treść zadania
potencjały zdefiniowane na podstawie instrukcji dotyczącej przepływów w sieciach
w tabeli poniżej:
funkcja celu

Odpowiedź: plan maksymalnego przepływu dla zadanej sieci wynosi f(x) = 8510.